Máy phân tích khí thải Kimo E4500-NP

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • NO, O2, CO, NO2, SO2, CxHy (HC)
  • Tự động không trong ống dẫn
  • Màn hình đồ họa màu
  • Các tế bào hoán đổi cho nhau