Máy siết bu lông Milwaukee M18 FIW12-502C

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Khả năng vặn ốc tối đa: M16
  • Tốc độ không tải: 1700 / 2000 / 2500 / 2000 v/p
  • Tốc độ đập: 2400 / 2600 / 3100 / 2600 l/p.
  • Lực siết tương ứng: 40 / 120 / 300 / 120, 300Nm