Máy khoan động lực Milwaukee M12 FPD-402C

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Khả năng khoan sắt (mm) : 13
  • Khả năng khoan gỗ (mm) : 35
  • Tốc độ không tải cấp độ 1 (v/p):  0-450
  • Tốc độ không tải cấp độ 2 (v/p):  0-1,700