Máy đo laser cân bằng 360 GEO-FENNEL LinerPointer

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Tầm tự cân bằng: ± 5o.
  • Độ chính xác: ± 3mm/10m.
  • Tầm làm việc (không dùng receiver): 30m*.
  • Tầm làm việc (dùng receiver): 60m.