Máy đo laser cân bằng đa điểm GEO-Fennel Multi-Pointer

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ làm việc: -10oC – +40oC
  • Độ nghiêng tự cân bằng: ± 3o – 5o
  • Độ chính xác: ± 2mm/10m
  • Bán kính làm việc (không dùng bộ nhận tín hiệu laser): 30m