Máy đo độ ẩm GEO-FENNEL FHM 10

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Tầm đo độ ẩm gỗ: 6 – 44% .
  • Độ chính xác gỗ: ± 1%*
  • Tầm đo vật liệu khác: 0.2 – 2% .
  • Độ chính xác : ± 0.05%