Máy đo laser cân bằng 3 tia Geo-Fennel FL 40-3 Liner HP

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Độ nghiêng tự cân bằng ± 3.5o
  • Độ chính xác ± 3mm/10m
  • Bán kính làm việc (không dùng bộ nhận tín hiệu laser) 20m.
  • Bán kính làm việc (dùng bộ nhận tín hiệu laser) 30m.