Nhiệt kế 3 kênh Testo 735-2

Liên hệ

  • Lên đến 3 cảm biến nhiệt độ có thể kết nối và 3 không dây
  • Bộ nhớ siêu cỡ cho tối đa 10.000 bài đọc; Bao gồm phần mềm PC và cáp USB
  • Được xếp hạng theo tiêu chuẩn (bụi / nước) theo tiêu chuẩn theo chuẩn HACCP / EN 13485