Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Nhiệt kế 3 kênh Testo 735-2

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Lên đến 3 cảm biến nhiệt độ có thể kết nối và 3 không dây
  • Bộ nhớ siêu cỡ cho tối đa 10.000 bài đọc; Bao gồm phần mềm PC và cáp USB
  • Được xếp hạng theo tiêu chuẩn (bụi / nước) theo tiêu chuẩn theo chuẩn HACCP / EN 13485