Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Tour v4 Patriot (1000m)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Công nghệ Jolt, PinSeeker
  • Phạm vi đo 1000m
  • Độ chính xác +- 1m
  • Phóng đại 5 lần