Ống nhòm đo khoảng cách GolfBuddy Laser aim L10

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Kích thước: 94 x 65 x 34mm 
  • Khối lượng: 156 gram (5.5 oz)
  • Độ chính xác: +/- 1 Yard