Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Thiết bị đo độ dày siêu âm Huatec TG5000

Nhà sản xuất:
  • Màn hình màu hiển thị 320×240 Pixels
  • Sử dụng sóng siêu âm scan theo thời gian thực đo độ dày hiển thị
  • Chế độ điều khiển: Gain, Blanking, Gate, Range, Delay, RF và Rectify
  • Hiển thị thời gian B-scan