Ampe kế kìm Tenmars TM-1014

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • CAT III
  • Màn hình LCD 3-3 / 4 chữ số 600V có hiển thị Backlit với Analog Bargraph.
  • Số lần hiển thị: 4000.
  • Tự động phân loại.