Ampe kìm AC Kyoritsu 2127R (1000A/600V)

Liên hệ

Nhà sản xuất:

• Đồng hồ đo 1000A ACA, AC60 / 600 / 1000A Auto Range
• True-RMS
• Giữ đỉnh cho dòng inrush

Ampe kìm AC Kyoritsu 2127R (1000A/600V)
Ampe kìm AC Kyoritsu 2127R (1000A/600V)