Ampe kìm Amprobe ACD-22SW

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo lường TRMS
  • Đầu xoay 180 độ để xem màn hình hoàn hảo
  • Phát hiện điện áp không tiếp xúc VoltTect nâng cao