Ampe kìm điện tử Prova CM-02

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dòng điện AC / DC, đo 0,01A đến 200A 
  • Dải điện áp AC / DC, 1mV đến 600V.
  • Điện dung 1pF đến 40 NGÀY.
  • Dải tần từ 100Hz đến 10kHz.