Ampe kìm điện tử Prova CM-07

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Độ phân giải: AC 1mA, DC 10mA.
  • Gọng kìm: đường kính 23mm.
  • Màn hình tinh thể lỏng lớn 3-3 / 4 chữ số.