Ampe kìm đo AC/DC Tenmars TM-3013

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • CAT IV 600V, CAT III 1000V
  • Màn hình hiển thị LCD 3-3 / 4 chữ số với độ đọc tối đa 4000.
  • Hiển thị sóng dạng biểu đồ.
  • Dải điện áp AC: 0 đến 750V.
  • Dải AC hiện tại: 0 đến 1200A.