Ampe kìm đo dòng AC Kyoritsu 2433

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • đo dòng rò 400A
  • Điện áp AC 600V
  • Lựa chọn tần số giảm sóng hài
  • Tự động tắt nguồn