Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2434 – 100A

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Ít ảnh hưởng bởi từ trường
  • Công tắc giảm thiểu sóng hài
  • Đo dòng rò rỉ lên tới 100A AC
  • Chức năng tự ghi nhớ dữ liệu đo Min, Max.