Ampe kìm đo dòng rò Prova 21

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Kích thước dây dẫn: 30 mm (xấp xỉ)
  • Loại pin: 1,5V SUM-3
  • Hiển thị: LCD 4 + 2 + 2 chữ số
  • Lựa chọn phạm vi: Tự động