Ampe kìm Lutron CM-6158 đo dòng AC/DC 2000A

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo dòng AC/DC: 600A, 2000A.
  • Trở kháng: 10M Ohm.
  • Tiêu chuẩn an toàn: CAT III 1000V, CAT IV 600V.
  • Đường kính kìm kẹp: 44mm.