Ampe kìm Lutron CM-9941 đo dòng AC/DC 600A

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • ACV : 6/60/600V
  • DCV : 6/60/600V
  • ACA : 60A/600A
  • Điện trở : 600 ~ 6M Ôm
  • Tụ điện : 60uF
  • Tần số : 40Hz ~ 1Khz
  • Kiểm tra diode, tính liên tục