Ampe kìm TENMARS YF-8020

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Dòng đo max 600 Amps
– Kích thước dây đo Max 35mm
– Đo dòng điện AC 0.1A = 600A, ±(2.0% of rdg 5 dgts)
– Đo điện áp AC  0.1V = 750V, ±(1.2% of rdg 3 dgts)
– Đo Ω 1Ω – 2000Ω,