Ampe kìm UNI-T UT204A

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo AC/DC 600V/600A
  • Chức năng giữ dữ liệu
  • Đo nhiệt độ