Ampe kìm Uni-T UT208A

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo AC/DC 1000V/1000A
  • Tự động nhận thang
  • Chức năng đo nhiệt độ