Ampe kìm Uni-T UT210D đo dòng AC/DC 200A

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dòng điện AC (A): 20A/200A.
  • Dòng điện DC (A): 20A/200A.
  • Điện áp AC (V): 2V/20V/200V/600V.
  • Điện áp DC (V): 200mV/2V/20V/200V/600V.
  • Trở kháng (Ω): 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ.
  • Tần số: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/60kHz.
  • Điện dung (F): 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF.