Ampe kìm Uni-T UT216D

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo dòng điện 600A
  • Đo điện áp 1000V
  • Đo nhiệt độ, tần số
  • Đo diode, điện dung
  • Giữ dữ liệu
Danh mục: