Bộ đổi nguồn Extech DCP60-220

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Điện áp đầu ra từ 1 tới 60V
  • Mức dòng từ 1 tới 10A
  • Độ chính xác ± (0,2% + 3 chữ số)