Bộ nguồn Extech DCP42 (Công suất chuyển đổi 160W DC)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Liên tục tính toán và điều chỉnh các điểm giới hạn điện áp và dòng điện
  • Công suất tối đa có sẵn (160W)
  • Dòng điện tối đa ở mức (10A), điện áp được giới hạn ở 16V
  • Ở điện áp tối đa (42V), dòng điện được giới hạn ở 3,8A