Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Bộ nguồn xoay chiều lập trình BK precision 9803

Nhà sản xuất: ,
  • Điện áp đầu ra: 0-300V
  • Dòng điện đầu ra: 6A ở 0-150V, 3A ở 0-300V
  • Công suất tối đa: 750VA