Bộ nguồn lập trình BK Precision 9115

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Nhỏ gọn, mật độ cao, hệ số dạng giá đỡ 1U
  • Lập trình và độ phân giải đọc lại cao 1 mV / 1 mA
  • Độ dốc điện áp điều chỉnh (thời gian tăng và giảm)