Bộ nguồn lập trình BK Precision XLN10014

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Điện áp đầu ra: 0-100 V
  • Sản lượng hiện tại: 0-14.4 A
  • Công suất đầu ra: 1440 W