Bộ nguồn lập trình BK Precision 1747

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Điện áp ra: 0~60V
  • Dòng điện ra: 0~15A
  • Công suất: 360W