Bộ nguồn lập trình BK Precision 9174B

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Điện áp đầu ra: 0-70V
  • Đầu ra hiện tại: 0-3A ở 0-35V, 0-1.5A ở 0-70V
  • Đầu vào hiện tại: 115VAC, 47 Hz – 63 Hz