Bút đo độ mặn 850036 (0 – 70 ppt)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phương pháp đo EPA
  • Phạm vi đo: từ 0 đến 70 ppt
  • Độ chính xác 1% FS
  • Độ phân giải 0,01 ppt