Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Bút thử điện không tiếp xúc Testo 745

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra phát hiện điện áp AC không tiếp xúc từ 12VAC đến 1000VAC.
  • Máy dò điện áp ( 100 đến 1000V AC / DC).
  • Đo dòng AC / DC.