Camera nhiệt Chauvin CA 1954 DiaCAm2

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Máy dò 160 x 120 loại microbolometer UFPA, 8 ~ 14
  • NETm NETD: 0,08 ° C
  • IFOV (độ phân giải không gian) 4,4 mrad
  • Phạm vi nhiệt độ: -20 ° C đến + 250 ° C
  • Chế độ hiển thị: hình ảnh nhiệt hoặc hình ảnh thực với bù parallax tự động. Kết hợp hình ảnh có sẵn với phần mềm PC