Hiển thị tất cả 20 kết quả

CHAUVIN ARNOUX - METRIX

CHAUVIN ARNOUX, nhà lãnh đạo châu Âu chuyên về các dụng cụ Kiểm tra và Đo lường cầm tay. 
Đo lường là niềm đam mê của chúng tôi!

Năm 1893, Raphael CHAUVIN và René ARNOUX đã cùng nhau thành lập CHAUVIN ARNOUX. 120 năm sau, cuộc phiêu lưu tiếp tục và công ty hiện là công ty mẹ của Tập đoàn CHAUVIN - ARNOUX, chuyên về đo lường các đại lượng điện và vật lý.

Điện là một loại năng lượng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta . Nó phải được triển khai và phân phối trong khi đảm bảo an toàn cho người dùng và mức tiêu thụ của nó phải được kiểm soát liên quan đến chi phí và các vấn đề môi trường .