Đồng hồ vạn năng Metrix MX 5006 TRMS

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • phép đo dòng điện không có rủi ro sai sót nhờ thiết bị đầu cuối A mới lên đến 10 A
  • Phép đo TRMS AC + DC với tối đa 60.000 số đếm được hiển thị và băng thông 100 kHz
  • độ ổn định đo với cỡ nòng VLowZ giúp loại bỏ điện áp “giả”