Camera nhiệt Testo 875i-1

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Độ phân giải 160 x 120
  • Nhạy cảm với nhiệt độ 0,05 ° C
  • Xem và đo nhiệt độ từ -4 đến 662 ° F