Camera nhiệt HT-02

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Hiển thị: Màn hình màu 2,4 ”
  • Độ phân giải: 60 x 60
  • Tổng pixel: 3600