Đồng hồ đo điện trở cách điện Extech 380260

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Điện áp kiểm tra 250V, 500V và 1000V
  • Điện trở cách điện đến 2000MO