Đồng hồ đo LCR Lutron LCR-9083

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo điện cảm/Henry: 2m/20m/200m/2/20H.
  • Đo điện dung/Farad: 2n/20n/200n/2µ/20µ/200µF
  • Đo điện trở/Ohm: 200n/2k/20k/200k/2000k/20MΩ
  • Kiểm tra diode
  • Kích thước: 185 x 87 x 39 mm