Đồng hồ vạn năng Amprobe 5XP-A

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo dòng AC / DC
    • Phạm vi: 200 2000A, 2000 mA, 20 mA, 200 mA
    • Độ chính xác: lên tới ± (1,5% rdg + 1 dgt) DC; ± (2.0% rdg + 5 dgts) AC
  • Điện trở
    • Phạm vi: 200, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ
    • Độ chính xác: lên tới ± (1,0% rdg + 4 dgts)