Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 2001

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo điện trở lên tới 34MΩ
  • Chịu quá áp lên tới 3700V trong vòng 1 phút
  • CAT III 300V.
  • Đo liên tục, đo tần số, đo dòng điện.