Đồng hồ vạn năng Tenmars TM-86

Liên hệ

Nhà sản xuất:

– Dải đo DCV: 0.1mV~1000V
– Dải đo ACV: 1mV~1000V
– Dải đo DCA: 0.1µA~10A
– Dải đo ACA: 0.1µA~10A