Máy đo pH / mV để bàn Hanna HI2221-01

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dể sử dụng
  • Hiệu chỉnh tự động
  • Dữ liệu GLP
  • Điện cực pH HI1131P
  • Bù nhiệt độ
Danh mục: Từ khóa: