Hanna HI991003 – Máy đo pH/ORP/Nhiệt độ

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo pH -2,00 đến 16,00 pH
  • Phạm vi pH-mV ± 825 mV (pH-mV).
  • Độ chính xác cao