Kẹp cảm biến dòng rò Kyoritsu 8142

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Output voltage AC 100mV/1000mA (AC 100mV/A)
Accuracy |±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz)

Kẹp cảm biến dòng rò Kyoritsu 8142
Kẹp cảm biến dòng rò Kyoritsu 8142