Kẹp cảm biến rò rỉ Kyoritsu 8141

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Output voltage AC 100mV/1000mA (AC 100mV/A)
Accuracy |±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz)
|±2.0%rdg±0.1mV (40Hz~1kHz)

Kẹp cảm biến rò rỉ Kyoritsu 8141
Kẹp cảm biến rò rỉ Kyoritsu 8141